______________________________


      

Proponowane strony


Sekcja Oceny Skuteczności Biologicznej, BT4Kierownik Sekcji BT4
mgr Maria Krawczyk,

Badana jest aktywność herbicydowa, insektycydowa oraz fungicydowa otrzymywanych związków.

Prowadzimy:
Badania laboratoryjne aktywności biologicznej pod kątem właściwości pestycydowych i biobójczych nowych związków chemicznych - (badania skryningowe), oraz badania skuteczności substancji czynnych i środków ochrony roślin w tym: chwastobójczej, grzybobójczej, bakteriobójczej, regulującej wzrost i rozwój roślin oraz fitotoksyczność.
Badania środków owadobójczych o działaniu kontaktowym (preparaty do oprysków powierzchniowych, przestrzennych, preparaty pyliste, aerozole);
badania środków o działaniu fumigacyjnym (produkty do zamgławiania, bomby fumigacyjne, płytki owadobójcze);
badania trutek pokarmowych;
określenie aktywności larwobójczej preparatów;
oznaczenie wartości śmiertelnej dawki (LD) i stężenia (LC).
badania skuteczności odławiania owadów przy pomocy lepów.
Bioindykatory hodowli własnej:
latające: mucha domowa (Musca domestica), mklik mączny (Anagusta kuehniella),
biegające: karaczan prusak (Blatella germanica), karaczan wschodni (Blatta orientalis),

Kontakt
Kierownik BT4
mgr Maria Krawczyk,
tel. 22 88 41 382

mgr inż. Bolesław Morytz
tel. 22 88 41 216