______________________________


      

Proponowane stronySekcja syntez w skali wielkolaboratoryjnej, BT2


Kierownik Sekcji  BT2
mgr inż. Kamil Kłos

W zespole prowadzone są badania mające na celu udoskonalania i uruchamiania technologii produkcji herbicydów, szczególnie herbicydów fenoksyalkanokarboksylowych oraz ich estrów i soli:
2,4-D, Dichlorprop, MCPA, Mekoprop.
Zajmujemy się także technologiami związków chloroorganicznych szczególnie:
chlorofenoli (2,4-dichlorofenol, 4-chlorofenol), chlorokrezoli (4-chloro-o-krezol i in.),
kwasów ά-chlorokarboksylowych: kwas chlorooctowy i in.,
oksychlorków siarki: chlorek sulfurylu, chlorek tionylu i.in.,
Prowadzimy prace nad herbicydami sulfonylomocznikowymi.
Posiadamy doświadczenie w pracach od skali laboratoryjnej do wielkoprzemysłowej.
Oferujemy badania laboratoryjne, wielkolaboratoryjne i półtechniczne.
Opracowujemy dokumentacje technologiczne, rozwiązujemy problemy czystości patentowej.
Referencje:
oryginalna, opatentowana i wdrożona technologia produkcji MCPA, i mekopropu
oryginalne, opatentowane i wdrożone technologie produkcji soli sodowej i kwasu 2,4-D,
Złoty medal z wyróżnieniem targów Brussels Eureka 2005 za ekologiczną technologię produkcji herbicydu 2,4-D,
VII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości – zwycięstwo w kategorii
Technologia przyszłości za Ekologiczną technologię produkcji herbicydu 2,4-D.
Zespół prowadzi także prace w dziedzinie syntezy i technologia insektycydów. W ramach prac nad projektem Projekt SYNCHEM-POIR.04.01.01-00-0004/16, opracowywana jest w skali wielkolaboratoryjnej innowacyjna technologia produkcji substancji aktywnej acetamiprydu (ACA), która ma szerokie zastosowanie w zwalczaniu szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych..
Zespół posiada doświadczenie w dziedzinie syntezy nowych amidów pochodnych kwasów 4- i 5-izoksazolokarboksylowych (zawierających jednocześnie ugrupowanie amidowe jak i heterocykliczny układ izoksazolu lub izoksazolidyny). Prowadzone są badania nad regio- i enancjoselektywnością kluczowego etapu tej syntezy - 1,3-cykloaddycji dipolarnej tlenków nitryli oraz nitronów do alkenów. Do kontroli regio- i enancjoselektywnością stosowane są kompleksy lantanowców jako katalizatory. Niektóre z otrzymanych amidów cechuje wysoka aktywność grzybobójcza przeciwko patogenom roślinym.

Zespół prowadzi wytwarzanie w skali małotonażowej specjalistycznych substancji chemicznych jak np.

  • tiofosgen 98%,CAS [463-71-8]
  • chlorocjan
  • chloropikryna
  • izotiocyjaniany
  • chlorotiomrówczany
  • wybrane nitrozwiązki aromatyczne
  • na indywidualne zamówienia klientów.

Kontakty:
Kierownik BT2
mgr inż. Kamil Kłos
tel. 22 88 41 237

mgr inż. Stanisław Rokita
tel. 22 88 41 328

mgr inż. Krzysztof Kryczka
tel. 22 88 41 389

mgr inż. Krzysztof Żelechowski
tel. 22 88 41 235

dr Wiesław Pucko,
tel. 22 88 41 244