PUNKT KONSULTACYJNY

ds. REACHInstytut Przemysłu Organicznego

03-236 Warszawa ul. Annopol 6, Budynek XI, pok.134

pn-pt godz. 11:00-13:00

tel. (22) 811 12 31 wew. 207, tel/fax (22) 811 40 16

e-mail:reach@ipo.waw.plNajczęściej zadawane pytania

Wiele odpowiedzi można znaleźć na stronie pytań i odpowiedzi EUROPEAN CHEMICALS BUREAU. Polskie tłumaczenie tych pytań można znaleźć na stronach Ministerswa Gospodarki. Niektóre z tych pytań, uznane przez nas za szczególnie istotne, zostały również przetłumaczone przez nas.
Pomocą może być również opracowany przez
Ministerstwo Gospodarkiporadnik dla przedsiębiorców.
Wiele watpliwości budzi obowiązek dostarczania kart charakterystyki zgodnie z nowym wzorem, wprowadzonym przez
Rozporządzenie REACH. Często obawy te są nieuzasadnione, gdyż obecnie obowiązek ten dotyczy jedynie kart dla substancji nowo wprowadzanych bądź aktualzacji istniejących kart (stanowisko Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych).
Pośród pytań napływających do Punktu najczęściej pojawiają się wątpliwości czy REACH dotyczy firmy.
Typowe pytania to:
Pytania od tzw. dalszych użytkowników:
  • Do naszych wyrobów kupujemy pewne substancje. Jakie mamy obowiązki w związku z REACH?
  • Otrzymujemy pytania od naszych dostawców dotyczące przeznaczenia kupowanych substancji. Czy powinniśmy na nie odpowiadać?
Odpowiedź:


Rejestracji w REACH podledają wyłącznie substancje chemiczne produkowane lub wprowadzane na rynek (import spoza UE) - nawet w preparatach lub wyrobach. Obowiązek rejestracji spoczywa na producentach z UE oraz importerach spoza UE tych substancji. Wszyscy Państwo jesteście tzw. dalszymi użytkownikami. Rejestrujący powinni rozeznać możliwe zastosowania substancji i w oparciu o nie przygotować odpowiednie dokumenty. Mogą w tym celu zwrócić się do dalszych użytkowników (żeby poznać zastosowania), ale nie mogą scedować na nich obowiązku rejestracji. Lista substancji zgłoszonych do rejestracji (wstępna rejestracja) będzie ogłoszona na początku 2009 roku. Wtedy ewentualnie dalsi użytkownicy będą mogli przystąpić do forum wymiany informacji (SIEF) i zarejestrować swoje zastosowanie substancji (jeśli nie zrobił tego dostawca). Dotyczy to dodatkowej rejestracji zastosowania, a nie rejestracji substancji, którą musi przeprowadzić producent/importer. Jeżeli w trakcie rejestracji Wasze zastosowanie znajdzie się wśród zastosowań zdefiniowanych (podaje je rejestrujący), to praktycznie Wy nie macie dodatkowych obowiązków. Gdybyście jednak stosowali te substancje do innych celów, niż przewidziane przez dostawcę, musielibyście zgłosić mu to zastosowanie wraz z ewentualnymi scenariuszami narażenia, aby dołączył je do standardowych zastosowań. Dlatego warto odpowiadać na pytania dotyczące zastosowań. Jeśli jesteście Państwo jedynie dystrybutorem substancji, to pytania takie możecie przekazać Waszym klientom (we własnym imieniu, jeżeli nie chcecie ujawniać dostawcy).
Jedynym środkiem zapobiegawczym, a nie obowiązkiem, który możecie podjąć obecnie, jest upewnienie się, że Wasi dostawcy (lub ich dostawcy itd.) zamierzają zarejestrować substancje, gdyż w przeciwnym wypadku musicie szukać innego dostawcy.
Tutaj można pobrać przykładowy formularz.
Udział dalszych użytkowników przewidziany jest tylko w przekazywaniu informacji w dół i w górę łańcucha dostaw, tzn. jeśli uzyskacie jakieś dodatkowe istotne informacje nt. zagrożeń stwarzanych przez substancje czy zaczniecie stosować ją do innych celów, niż zgłoszone przez rejestrującego, to informacje te jesteście zobowiązani przekazać Waszym dostawcom i odbiorcom (jest to pewne uproszczenie, ale wszystkie te procedury są przewidziane w art. 31-39 Rozporządzenia - w szczególności mam na myśli art. 37 ust. 5 pkt. d pozwalający nie sporządzać raportu bezpieczeństwa).